<h1>eDnevnik, slovenski blog</h1>

vsakdan družinskega pomočnika
druzinski-pomocnik.eDnevnik.si
o vsem, kar sestavlja vsakdan družinskega pomočnika

Na prvo stran | Osebna stran | Arhiv starih sporočil |
Število zadetkov: 144344


Finansiranje družinskih pomočnikov

Avtor 10:43, 20.02.2006

Članek v današnjem Delu:
Nič več le občinsko breme

Občine se lahko poslovijo od denarja, ki so ga plačevale na podlagi spornih določb zakona – Zakonodajalec se je hudo uštel pri ocenah stroškov

Pon 20.02.2006
Orodja
Krško, Ljubljana – Ministrstvo za delo je po dolgih in trdih pogajanjih z občinami vendarle pripravilo predlog sprememb zakona o socialnem varstvu, ki naj bi ga vlada obravnavala v začetku marca. Pravzaprav so se pogajanja vrtela predvsem okrog novele zakona iz leta 2004, ki po mnenju ustavnega sodišča občinam nezakonito nalaga financiranje družinskih pomočnikov. Kljub vsemu država občinam ne bo povrnila sredstev, ki so jih za izvajanje omenjene pravice socialnega varstva porabile v zadnjih dveh letih.
Ustavno sodišče je že v začetku lanskega julija odločilo, da prvi odstavek 28. člena novele zakona o socialnem varstvu ni v skladu z ustavo, in zahtevalo od državnega zbora, naj neskladnost odpravi v pol leta. To se ne bo zgodilo, kajti usklajevanja o zahtevanih in tudi drugih smiselnih spremembah zakona so se šele končala.
Zakonodajalec se je pri pripravi in sprejemanju novele zakona očitno hudo uštel pri ocenah stroškov, ki jih bo prineslo izvajanje pravice do družinskega pomočnika. Tako je nastala velikanska razlika med vrednostjo prenesenih pristojnosti na občine in sredstvi, ki jih za njihovo izvajanje zagotavlja država. Občine naj bi financirale družinske pomočnike s sredstvi za osebno pomoč, ki je bila s tem izvzeta iz njihove pristojnosti. Tako je na primer občina Brežice namesto osmih milijonov tolarjev za osebno pomoč morala plačevati stroške družinskih pomočnikov, ki so se povečali kar na sto milijonov tolarjev. Podobno velja za občino Krško, s katero sta bili zaradi novele zakona očitno najbolj oškodovani.
Skupaj je v obeh občinah registriranih 110 družinskih pomočnikov, po mnenju predlagateljev novele pa naj bi jih bilo v celotni državi le 600. »Dejansko se na nacionalni ravni že bližamo dvakratniku te številke. Taka razlika je nastala zaradi napačnih ocen predlagateljev in tudi zelo ohlapnih meril za dodeljevanje te pravice. Državne komisije so bile pri teh odločitvah, v narekovajih, bolj socialne, kot bi smele biti,« pravi Štefan Kociper, direktor direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo.
Komisije ministrstva so bile preobremenjene z delom, kot je dejal Kociper, pa so revizije postopkov razkrile tudi nekaj nepravilnosti. Po predlaganih spremembah naj bi po novem o predlogih za družinskega pomočnika odločale komisije zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so po mnenju Štefana Kocipra za to tudi bolj usposobljene.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima vsaka polnoletna oseba s hudo motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače iz občinske blagajne. Bistvo sprememb zadeva prav finančni del novele zakona in za družinskega pomočnika uvaja podoben sistem, kot velja za nekatere druge socialne storitve. Sofinancirana naj bi bila iz treh virov: dodatka za pomoč in postrežbo, lastnih sredstev invalidov (ter njihovih sorodnikov) in po potrebi z občinskim in tudi državnim denarjem. Občine so namreč vztrajale, da obremenitev nad 0,35 odstotka njene primerne porabe pokrije država. S tem naj bi se izognili neenakomernim obremenitvam občin, ker so očitno v revnejših potrebe po tem programu nekoliko večje.
»Veliko vprašanje je, ali bo predvidene rešitve mogoče izpeljati v praksi. Vsekakor pa je nesprejemljivo, da te popravljajo napake za prihodnost, občine pa bodo morale nositi njihovo breme iz preteklosti,« pravi Jadranka Gabrič iz občine Krško. V skladu s predlaganimi spremembami naj bi namreč občine prihodnje leto prejele povračilo sredstev, izplačanih za družinske pomočnike v tem letu. Čeprav je država po mnenju ustavnega sodišča občinam nezakonito zaračunavala družinske pomočnike, lahko pozabijo na denar, ki so ga za ta namen porabile v letih 2004 in 2005. V državnem proračunu namreč ni predvidenih sredstev za lanska povračila, leto 2004 pa je s tega stališča že tako ali tako izgubljeno.
Matej Košir
 
 
Družinski pomočniki smo že tako ali tako sorodniki invalidov, za katere skrbimo.
 
Torej bom finansirala sama sebe - iz česa ali s čim!!!!!
 
In kasneje med brskanjem po spletu najdem na spletni strani Slovenske karitas  zapis:
 
Dvigalo Vnos: 16.11.2005 L-15

Gospa, ki je zaradi zapletov po rutinski operaciji nenadno ostala paraplegik, prosi za pomoč pri nakupu hišnega dvigala. Hiša, v kateri živi z možem in sinovoma, ni primerna za invalidno osebo. Stanovanjski prostor je v prvem nadstropju in gospa je ves čas odvisna od pomoči svojih bližnjih, ki jo morajo prenašati po stopnicah. Družina se težko preživlja z njeno invalidnino in moževim skromnim dohodkom ( izbrani družinski pomočnik). Eden od obeh sinov je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in ne prejema nadomestila, drugi se še šola. Sredstva so že zbirali tudi preko lokalnega časopisa. Prošnjo je poslala mnogim podjetjem in organizacijam. Do sedaj je zbrala tretjino sredstev. Družina bi za izgradnjo dvigala potrebovala podporo iz programa ZAupanje v minimalni višini 800.000 SIT.

Posredovala:Alenka Petek, ŠK Ljubljana
 
Pristojne sprašujem, kdo bo na primer v tem konkretnem primeru s strani sorodnikov tisti, ki bo sofinanciral družinskega pomočnika?
 
In še misel za konec: Kot družinski pomočnik si težko predstavljam, da bi se kdo zaradi materialne koristi odločil za ta nesrečni status.
 
 Za to se odločiš iz čisto drugih razlogov, npr.:
- nimaš druge možnosti za kvalitetno oskrbo bližnjega,
- institucionalno varstvo je predrago ali nedostopno (čakalne dobe, prenapolnjenost, oddaljenost od domačega okolja...)
- invalid želi ostati v svojem  domačem okolju, 
- želiš skrbeti za svojca in podobno...


{ Prejšnja stran } { Naslednja stran }
Avtor vsebine tega eDnevnika je druzinski-pomocnik.
Pogoji uporabe - Varovanje zasebnosti - e-pošta: info@eDnevnik.si
Vse pravice pridržane. © 2005-15 eDnevnik
si.blogs Thank you!