<h1>eDnevnik, slovenski blog</h1>

Moj eDnevnik sajnovicBrajdic - PLEMENITI

Prijava in zahtevek za odškodnino

PRIJAVA IN ZAHTEVEK ZA ODŠKODNINO POD NASLOVOM: »DUŠEVNO TRPLJENJE«

Obrazložitev:

»HIŠA STRAHOV« Romsko naselje  Šmihel oz. Pot v gaj. Leto 2011. V tem romskem naselju je Mestna občina Novo mesto že leta 1979 postavila zidani objekt za 8 romskih družin. Začasno. So takrat rekli na občini. Za 10 let. Žal pa še danes stoji. V tem objektu sem stanoval tudi jaz z pokojno mamo in kasneje s svojo ženo Jovanko. O tem objektu sem nešteto krat že poročal preko sredstva javnega poročanja oz. tako na Lokalni ravni kot tudi na državni in evropski ravni. Tudi na spletni strani interneta. Moji bralci se bodo spomnili, da sem klical pristojne na pomoč. Pa je bilo vse brez koristi. 13 let sem se boril. Izčrpal vse svoje znane poti – in izčrpal tudi sam sebe. Brez koristi. V ozadju je dejansko vladala: »SEGREGACIJA, PREDSODEK, HLADEN IN DISKRIMINATORNI ODNOS DO DRUGAČNEGA, MRŽNJA, SOVRAŠTVO, MAŠČEVANJE… do mene, ROMA…Prosil sem, rotil, klical na pomoč. Vse je bilo brez koristi. Prosil sem za kakšno drugo primerno stanovanje kjer koli v Sloveniji. Brez koristi? Kot javnost že pozna ta dogodek je bilo to stanovanje neprimerno za bivanje; mraz, vlaga, plesen, smrad, na tisoče čudnih črvov, miši, podgane, poplava…. Nihče od pristojnih ni ukrepal. Iz leta v leto je postal ta romski objekt, ki še vedno stoji, HIŠA STRAHOV. Poleg že navedenega je že pred leti nazaj prišlo do razna epidemična obolenja tako starejših stanovalcev kot mladoletnih otrok. Vsakdo kdor koli pride po glavni poti oz. asfaltirani cesti, vidi ta objekt le z sprednje strani. Ne pa z zadnje strani. Strešna opeka je škodljiva za zdravje. Uničena. Iz strehe že rastejo neke veje oz. drevesa oz. rastline. Poročal sem že tudi na radio Studio D Novo mesto, na TV – VAŠ KANAL Novo mesto, časopis Dolenjski list Novo mesto, TV – Koper…Vse je bilo brez koristi. Po moji pobudi so si ta objekt še v času bivšega župana občine Novo mesto Franci Koncilija, ogledali bivša predsednica in člani Državnega sveta – Komisije za peticije ga. EDA OKRETIČ SALMIČ, če se ne motim? Opozorili so župana oz. občino, da čim prej uredijo oz. rešijo to zadevo….Bilo je brez koristi? Ne bivši ne današnji župan MO NM ni oz. niso nič naredili. Tudi bivši in današnji romski svetniki oz. svetnica, niso nič naredili….. Nekoč 8 romskih družin, ki smo od začetka živeli v tem objektu so nekateri že: Pokojni. Drugi so si pomagali, da so si zgradili prizidek, tretji so si v neposredni bližini zgradili nove hiše, eni so se izselili v neposredni bližini in si postavili lesene barake….Romi iz tega naselja vedo povedati, da sem od začetka bil jaz kot takratni predsednik hišnega sveta. Skrbel sem za red in čistočo. Vsaki družini sem na vrata postavil dnevni red za čiščenje oz. dežurstva. Iz vsake družine je bil oz. bila takrat po en teden dežurni, kjer je skrbel za hišni red oz. pospravljanje, čiščenje, ribanje v skupne sanitarije. S strani centra za socialno delo Novo mesto, sem za ta objekt prosil in tudi dobil razna čistila…Bilo je lepo in vse v redu do leta 1983, ko sem se iz tega naselja oz. objekta preselil v mestni blok na bivši naslov: Majde Šilc 2, Novo mesto. 10 let sem živel v tem mestnem bloku. V mojem stanovanju pa je ostala moja pokojna mama Vera z nečakinjo Natašo…leta 1986 je umrla moja najdražja in ljubeča mamica Vera. V mojem bivšem stanovanju na št. 74 je nato živela moja nečakinja Milena z svojo družino. Vrnil sem se nazaj leta 1993. z ženo Jovanko, sva nekaj časa prebivala v istem mojem bivšem stanovanju oz. pri nečakinji. Nato mi je nečakinja odstopila svojo leseno drvarnico na zadnji strani poleg okna 3 x 3 metre Dolžine, širine…čez približno eno leto sem si z ženo sam postavil leseno barako v kateri sva živela z ženo toliko časa dokler ni družina Milene TUDIJA,dobila drugo stanovanje (MATERINSKI DOM) v Straži. S tem je naju z ženo rešila tako, da sva se ponovno vrnila v tem mojem bivšem stanovanju oz. objektu na št. 74. Ta skupni objekt za 8 romskih družin pa se je v teh dolgih letih spremenil v HIŠO STRAHOV. Kot sem že navedel. Ostali smo le še nekaj romskih družin v tem objektu. Dodati moram še skupne sanitarije: Brez elektrike in vode. Okna in vrata uničena. Školjke so bile zamašene. Greznice polne, uničene. Brez vrata in oken. Čiščenje, pomivanje je bilo malo kdaj s strani stanovalcev, razen moje žene Jovanke in Rajka ŠAJNOVIČA, moje sestre Antonije Brezar in nato še s strani moškega oz. SANDIJA BREZARJA. S cevjo, ki smo jo nastavili na pipo, smo ročno pomivali in čistili. Brez koristi. Človeško blato in urin se je pomešal z vodo in se izlivala na površini zemlje oz. na drugi oz. zadnji strani stranišča. Od smradu nismo mogli v poletnih časih niti popiti kavico na dvoriščih. Okolica je bila onesnažena in smrdljiva. Začele so se zdravstvene probleme, tako nas starejših stanovalcev, bolnih, invalidov, kot tudi mladoletnih

romskih otrok. Pokazale so se želodčne, trebušne bolezni, bruhanje, prehladi, kronični bronhitis, astma…in mnogi smo potrebovali zdravniško pomoč in zdravljenje. Res je, da v tem romskem naselju imajo zgrajene čudovite zidane hiše, da imajo v neposredni bližini tudi večnamenski prostor oz. kontejnerje v katerem deluje tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Izvajajo razne dejavnosti, delajo in pomagajo romskim otrokom, imajo razne tečaje, delavnice….Bogatejši Romi imajo čudovito dvorišče , viseče razno vrstne rože, kmečki kozolec, razna sadna in okrasna drevesa, palčke na dvorišču in v bližini…k njima prihajajo in odhajajo različni ljudje oz. pristojni organi, gosti, prijatelji, celo bivši predsednik RS g. DANILO TURK…Vse je lepo in prav. Le ta »HIŠA STRAHOV« in revni Romi, ki živijo v lesen barake, jim delajo ovire oz. sramoto s svojo revščino in »SMRADU IZ TEGA OBJEKTA«. V neposredni bližini živijo najrevnejši Romi v lesenih in neprimernih barakah…med njimi je tudi moja sestra Antonija BREZAR, ki ima sedem otrok, veliko število vnukov in vnukinj. Ki je rojena leta 1945. Je vdova, bolna, gospodinja, varovanka, skrbnica…prosila je nešteto krat pomoč na Mestni občini Novo mesto na Center za socialno delo MO NM… brez koristi. Želi si primerno stanovanje oz. kakšen večnamenski prostor oz. prikolico ali leseno barakico ali kontejner…brez koristi? To je romska družina, ki ima stanovanjski, socialni in zdravstveni problem. Neprimerno stanovanje, bolezen, invalidnost…Pa so pristojni organi in inštitucije na MO NM, bivša romska svetnica ga. Duška Balažek, ter ostali romski predstavniki »SLEPI IN GLUHI« nihče jim noče ali ne želi ali ne sme pomagati in rešiti iz tega njihovega »ZAČARANEGA KROGA?« Nihče, nima »SRCE NA PRAVO MESTO«? V tem romskem naselju je še vedno kar nekaj zelo revnih Romov »Šajnoviči, Brezarji, Brulčevi«…ki živijo v lesene barake in v »HIŠI STRAHOV« oz. skupnem romskem objektu. Ti Romi resnično živijo v bedi, v velikem pomanjkanju. Teh nesrečnežev nihče ne vidi, ker živijo na robu barakarskega naselja in v škodljivem ter nevarnem objektu za Rome…Oni so odmaknjeni od ostalih »BOGATIH« odmaknjeni zato, ker so jih zaradi revščine, umazanije in razcapanih cunj izločili, ne samo »civili«, predvsem njihovi sonarodnjaki. Za njih so ti ubogi Romi navadni »cigani«, ki jim delajo sramoto, za njih so nasilneži, večno umazani smrduhi, za njih so reveži, ki niso vredni pomoči ….To je za mene bratomorna resnica, nikogar ni, da bi tem revežem podaril košček kruha, jim izrekel toplo besedo. Je pa kar nekaj takšnih, ki izkoriščajo njihovo bedo in jih silijo v nizkotna dejanja, v kriminal. Njihova revščina je: Še vedno se po mestu in naseljih pojavljajo Romkinje, moški in otroci – nabiralci hrane, ki z zamaščenimi malhami na ramenih v vrečah in havbe oz. prtljažnike revnih avtomobilov, obiskujejo smetišča, trebušaste pocinkane posode in iz njih pobirajo hrano, da z njo hranijo sebe, lačne otroke, bolne, ostarele, starce…To so tiste »ciganke, cigani«, tisti ciganski otroci, ki se jih ljudje izogibajo, jih podijo, na njih ščuvajo pse, jih zmerjajo in včasih na njih padajo tudi brce in udarci, jih zmerjajo z grdimi besedami…O njih govorijo samo grdo, tako grdo, da se jih otroci (civili) bojijo in o njih mislijo, da so nekakšne pošasti, ki se jih je treba izogibati ….Z njimi se je prepovedano družiti, kaj šele, kaj početi. Pa tudi, če so med temi otroki tudi nekateri predšolski in šoloobvezni romski otroci oz »cigančki« Ali je to civilizacija, je to srčna kultura v tem romskem naselju Šmihel oz. Pot v gaj: Ne to je sramota, to so strahovi, ki uničujejo človečnost in ljudi…. To ni dobro. Pomembni vzroki, ki zavirajo vključevanje Romov v družbo so: nezaupanje do izvoljenih predstavnikov, prepiri in nesodelovanje med romskimi naselji, neodgovorno opravljanje funkcij mnogih romskih predstavnikov, oz. svetnikov oz. svetnice, elitizem, zastopanje lastnih interesov in še kaj. Prisotne so anomalije…to ni dobro. Velika resnica pa je, da večina Romov še ne ve kaj hočejo. Resnica boli in še dolgo bo skelelo mnoge pristojne organe in inštitucije tako na Lokalni ravni kot na državni ravni. Resnica boli in še dolgo bo skelelo. Še, ko sva jaz in žena Jovanka, živela v skupnem objektu na št. 74 oz. Pot v gaj 24, sem že leta 2009 prijavil oz. klical na pomoč Zdravstveno inšpekcijo, sem dobil pozitiven odgovor oz. so prišli k meni in si ogledali to »HIŠO STRAHOV« so ugotovili in mi pismeno odgovorili, citiram v celoti: Številka : 06120-367/2009-11-11304 Datum : 24. 07. 2009 Rajko Šajnovič Šmihel 74 8000 Novo mesto ZADEVA: Neustrezne higienske razmere v večstanovanjskem objektu, Šmihel 74, 8000 Novo mesto V zvezi z vašo prijavo, katero ste podali zaradi neustreznih higienskih razmer v večstanovanjskem objektu na naslovu Šmihel 74, 8000 Novo mesto vas obveščamo, da smo z ugotovitvami ob inšpekcijskem pregledu dne 22. 06. 2009 in s podano Oceno tveganja za pojav nalezljivih bolezni, katero je podal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, obvestili lastnika objekta Mestno občino Novo mesto, v nadaljevanju postopka, pa je bila izdana tudi upravna odločba za odpravo neskladnosti, ki predstavljajo večje tveganje za pojav črevesnih in raspiratornih nalezljivih bolezni. O ugotovitvah inšpekcijskega pregleda je zdravstveni inšpektorat OE Novo mesto obvestil tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor RS. Lepo pozdravljeni ! Vlasta Černe, dipl. san. ing. INŠPEKTORICA II Brez koristi? Ostalo je tako kot je bilo? Pristojni so bili »gluhi in slepi« V tem objektu na št. 74, sva jaz in žena Jovanka, zbolela. Zboleli so tudi stanovalci in zlasti mladoletni otroci. Morali smo se zdraviti v bolnišnicah. Primerno stanovanje pa sem si po 13. letih moje borbe oz. klice na pomoč, da bi mi dali drugo primerno stanovanje je bilo brez koristi. Z pomočjo bolnišnice v Novem mestu, sva jaz in žena šla leta 2011 v DOM DANIJELA HALASA V VELIKE PLANE. Od tam sem po telefonu poklical svojega dolgoletnega prijatelja iz Kočevje, BORISA ZUPANCA in ga prosil, da nam pomaga v Kočevju najti kakšno poceni in primerno stanovanje. In zahvaljujoč mojemu prijatelju, sva danes v primernem blokovskem stanovanju v Kočevje. Z ženo sva končno našla tisto najino »MESTO POD SONCEM«. V tem primernem stanovanju sva se z ženo na »NOVO RODILA« in zaživela »ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE«. Mestna občina Novo mesto pa nama je zapustil »POSLEDICE DUŠEVNEGA TRPLJENJA« Sedaj pa javno kličem na pomoč pristojne organe in inštitucije, da rešijo stanovalce, ki še vedno živijo v »HIŠI STRAHOV«, da jih rešijo oz. nemudoma izselijo iz razpadlega in škodljivega objekta in naj jim dajo začasno vsaj kakšno leseno barako oz. večnamenski prostor oz. kontejner. Vsak čas se lahko poruši streha na njihove glave in BOJIM SE, DA NE DOBIJO OTROCI IN STARŠI MOREBITNA EPIDEMIČNA OBOLENJA? V tem objektu na št. 76 oz. Pot v gaj….živi med drugimi, tudi moj nečak SANDI BREZAR, ki je vdovec, oče, gospodar, varovanec in skrbnik štirih mladoletnih otrok. Otroci so kar naprej bolni. Eden je bil v tem letu 2013 na zdravljenju v bolnišnici Novo mesto… »ČORORIPE DU ROMANO GAV ŠMIHELI, JOŠ ŽIVINI« (Revščina v romskem naselju Šmihel, še živi). Prosim, da rešite te revne romske družine. Usmilite se revščine in zlasti mladoletnih otrok, da ne bo PREPOZNO?

Takole sem že poročal v očeh javnosti a je bilo vse brez koristi? Še vedno se moja borba se je nadaljevala tudi v DOMU STAREJŠIH OBČANOV – VELIKE POLANE v ZDRAVILIŠČU in tudi tukaj v Kočevju. Še vedno mi nočejo pomagati, da bi dobil BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ IN ODVETNIKA? Zahtevam upravičeno ODŠKODNINO s strani glavnega krivca oz. Občine Novo mesto oz. od Slovenije? Celo Državni zbor RS, komisija za peticije in enake možnosti so mi že trikrat odgovorili NEGATIVNO? Pa imam doma vse dokazne dokumente; Prošnje, pritožbe, prijave, klic na pomoč, priporočila, da mi mora občina Novo mesto pomagati oz. dati kakšno drugo primerno stanovanje pa celo fotografije glavnih krivcev v občini Novo mesto, tudi s strani bivših romskih svetnikov oz. svetnice pa nešteto pismenih odgovorov; bivših predsednikov Vlade RS, bivših predsednikov RS, Ministrov, Poslancev, političnih strank, Poslancev EU v Sloveniji, varuha človekovih pravic, Inštituta za narodnostna vprašanja RS, Vlada RS za narodnostna vprašanja RS, ministrstvo za lokalno samoupravo RS, ministrstvo za okolje in prostor RS, ministrstvo za pravosodje RS, bivšega predsednika Državnega zbora RS, torej, različne pristojne organe in inštitucije tudi na državni ravni…vse te pomembne dokumente hranim v svoj arhiv; ROMSKA ZBRANA DELA…pristojno sodišče v Novem mestu se zagovarjajo, da oni ne vedo kaj prav za prav od njih zahtevam? Sodišče v Kočevju so mi odgovorili, da pri njih ne rešujejo navedeni primer in da so za to pristojni sodišča v Ljubljani? V Ljubljani pa mi niso dali nekatera pristojna sodišča, niti odgovora?  Nekateri odvetniki oz. odvetnice mi niso dali niti odgovora, drugi so mi rekli, da je moj primer zapleten in da mi ne morejo pomagati, drugi spet, da je za to pristojno sodišče, ki določajo oz. izberejo odvetnika? Iz EU pa niti odgovora nisem dobil? Vsi vedo, da sva jaz in žena invalida, stara 65 in 69 let, socialno in zdravstveno ogrožena, žena hodi na dve bergle in hojico. Oba sva že bila zaradi neprimernega in že navedenega stanovanja v Šmihelu oz. Pot v gaj… večkrat na zdravljenju v različne bolnišnice v Novem mestu in v Ljubljani, imela sva tudi že operativne posege, bila sva tudi v zdravilišču…stanovanje v Kočevju pa sem dobil jaz in to zahvaljujoč mojemu že navedenemu prijatelju. Čeprav so ta objekt »HIŠA STRAHOV« zahvaljujoč moji malenkosti ker sem pritiskal oz. poročal v očeh javnosti, šele leta 2014. Jaz pa se še vedno borim kot Rom, ki nosi v sebi velikega človeka. Kot Romski pesnik, pisatelj, prevajalec, pravljičar, svobodni umetnik, borec za romske pravice…a žal te pravice niso v Sloveniji, ko gre za »CIGANA«? Dejstvo je, da so meni in moji ženi zapustili bivši in sedanji pristojni organi in inštitucije tako na lokalni ravni občine Novo mesto, kot tudi na državni ravni in morda tudi na EU ravni? »Največje razočaranje, žalitev, predsodke, hladne in diskriminatorne odnose, kršenje človekovih pravic in svoboščin, kršenje pacientovih pravic, kršenje pravic invalidov, nečloveka vredno in dostojno stanovanje oz. življenje, misli, skrbi, strah, jok in stok, posmehovanje, ponižanje, demagoški in mačehovski odnosi, predvsem pa »TEŽKO DUŠEVNO TRPLJENJE« Pa nihče do sedaj še ni bil od navedenih in pristojnih organov zaradi tega obravnavan, kaznovan…Hehehe, hehehe. Le kdo pristojnega gospoda, kršitelja, krivca, bogataša …kaznoval zaradi »CIGANA, CIGANE?« Le kdo bo v Sloveniji dal »CIGANU/CIGANOM, ODŠKODNINO?« O tem lahko Rom le sanja?

To je še daljša, žalostna, resnična in dolga zgodba, ki se je dejansko začela že leta 1999.  Kako, zakaj, kje, kdaj in na kakšen način s strani občine Novo mesto pa bom poročal v bližnji prihodnosti…

Ne grozim. Borim se za preprečitev kršenja človekovih pravic in svoboščin za poštenje, pravičnosti, enakopravnosti, človeka vredno in dostojno življenje za mir in svobodo za mene, mojo ženo in vse podobne revne, nevedne, notranje nemočne Rome za strah, skrbi, bolezni, invalidnost in še kaj…zato še vedno kličem na pomoč pristojne in odgovorne organe in inštitucije v Sloveniji.

In kaj pravi SLOVENSKA USTAVA?

26. člen
(pravica do povračila škode)

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.

 

5. člen

Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.

14. člen
(enakost pred zakonom)

(dodano leta 2004, Ur.l. RS, št. 69/04) 
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Vsi so pred zakonom enaki.

21. člen
(varstvo človekove osebnosti in dostojanstva)

 

25. člen
(pravica do pravnega sredstva)

Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.

35. člen
(varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic)

Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

40. člen
(pravica do popravka in odgovora)

Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo.

 

51. člen
(pravica do zdravstvenega varstva)

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon.

Zakonsko določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. 
Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.

 

52. člen
(pravice invalidov)

Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo.

Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi.

72. člen
(zdravo življenjsko okolje)

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.

Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. 
Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo.

 

78. člen
(primerno stanovanje)

Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje…

 

Dragi moji bralci, prijatelji, pristojni in odgovorni organi in inštitucije…opravičujem se vam za vaš dragoceni čas in za morebitne pisne napake. Še nisem vrgel puško v koruzo. Prepričan sem in verjamem, da mi bodo pristojni končno pomagali, obravnavali moj primer, rešili in pošteno ter pravično poklicali na pristojno sodišče, kjer mi bodo priznali »brezplačno pravno  pomoč in odvetnika v Sloveniji?

Le njima, bom prinesel in zaupal vse moje že navedene dokumentacije oz. dokazne in resnične dokumente, ki jih imam doma…

Zaradi tega, ker že (39) let pomagam svojim bratom in sestram ROMOM IN TO VSE BREZPLAČNO OZ. ZASTONJ. Zlasti zaradi tega, ker sem bil: »POBUDNIK UVEDBE ROMSKEGA SVETNIKA V OBČINSKE SVETE« me niso in me še vedno ne marajo pristojni občinski organi in inštitucije v Občini Novo mesto in tudi na državni ravni mi nočejo pomagati, rešiti moje probleme in težave, temveč se meni in moji ženi MAŠČUJEJO. «MAŠČUJEJO SE MI NA RAČUN MOJIH ROMOV, ZATO SO MI NEVOŠČLJIVI KAR SEM, VEM, ZNAM IN ZMOREM, KAR V JAVNOSTI RESNIČNO POROČAM, OBJAVLJAM, KOMENTIRAM, PIŠEM BLOGE«…    

Vesel, srečen in ponosen sem, da sem pošteni, delovni, aktivni in ustvarjalni, najstarejši SLOVENSKI ROM IN ROMSKI AKTIVIST. Rom, ki v sebi nosi oz. ima VELIKEGA ČLOVEKA.  Takšni podobni in hudobni ljudje pa so »KOLE ČAČE ROMA«  (TISTI TAPRAVI CIGANI).

 

Pa brez zamere Mestna občina Novo mesto, Slovenija in lep pozdrav iz Kočevja,

,

 

Kočevje, 16.7.2017

 

Rajko Šajnovič

 

 

 

 


Napiši komentar

{ Prejšnja stran } { Stran 19 od 372 } { Naslednja stran }

Na kratko o meni

Rajko Šajnovič star 67 let. Stanujoč v Kočevju. Invalidski upokojenec. Poročen. Romski pesnik, pisatelj, prevajalec, pravljičar, svobodni umetnik in še kaj. Rad pomagam sočloveku. Rad humanitarno pomagam šoloobveznim Romskim in civilnim otrokom oz. osnovnim šolam in vsakomur, ki me prosi za mojo pomoč. Javnosti so že bila predstavljena moja številna avtorska in prevajalska dela. Doma pa imam že končana dela: "Moje nove pesmi - moje življenje, resnične romske zgodbe in pravljice, Slovenski romski slovar, otroške igrice, stripe, uganke, pesmice, številne prevedene pravljice, moja nova knjiga Biti Rom, moja resnica in še bi lahko našteval. Ne poznam pa človeka oz. sponzorja, lektorja, urednika, direktorja, tiskarno, ki bi mi pomagali, da bi tudi te pomembne in dragocene moje projekte strokovno obdelali, natisnili, predstavili? ...moja znana formula pa je: Biti pošten, prijazen, dober, pravičen, priden, šolan, izobražen, deloven, aktiven, human, ustvarjalen. Spoštujem ljudi,ki so pošteni, ki radi pomagajo sočloveku, ki vedo kaj pomeni beseda: Revščina, ki imajo srce na pravo mesto ...spoštujem ljudi, ki so onemogli, ostareli, osamljeni, žalostni, lačni, zapuščeni, pozabljeni, revni, bolni, invalidi ...rad imam Romsko kulturo in kulturo večinskega naroda ...moja znana formula je tudi: Pomagati drug drugemu po pošteni poti, skupno sodelovanje, da bi našli skupno razumevanje, spoštovanje, pomoč, rešitev, jezik in dialog. Nimam pa rad ljudi, ki sočloveka izkoriščajo, lažejo, drug drugemu kradejo, ki bi naredili vse le za lastne koristi, cilje in namene, ki bi lastnemu bratu, sestri, materi, očetu, sorodniku, najboljšemu prijatelju in še kaj: "Zlorabljali svoj delovni položaj, izkoriščali, naredili kaznivo dejanje: goljufije, tatvine, kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, hladni in diskriminatorni odnos, korupcijo in še kaj. Ta politika mi ni všeč, ki se dela danes v naši preljubi Slovenski državi ali Domovini s strani mnoge Slovensko civilno družbo in tudi med mnogimi pristojnimi romskimi predstavniki v Sloveniji ...pa naj mi moji bralci in prijatelji ne zamerijo. Takšni smo pač resnični pesniki, pisatelji ...tudi med Romi. A nas je žal toliko, da nas lahko znajo prešteti na prste ene roke celo nepismeni Rom ali njihov otrok. Jaz sem Slovenski Rom in velik človek je v meni, CIGANU! Vaš prijatelj: Rajko Šajnovič
sajnovicBrajdic.eDnevnik.si

«  november 2017  »
pontorsrepetsobned
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Na prvo stran
Osebna stran
Arhiv sporočil
Kaj pišejo moji prijatelji
Foto album

Zanimive strani


Kategorije

2. "SO PE KAVA KERI ROMENCA" (Kaj se to dogaja z Romi)

Najnovejša sporočila

Saj ni res pa je !
Romi, kdo ste?
DAN MRTVIH 1. 11. 2017
Romi, kdo ste?
Rom v Državnem zboru RS

Moji prijatelji

Kleopatra
darja1
klotilda
lea199
malayka
mathea
morskadeklica
odsrcadosrca
Rika
vvooodnarka
ZB
orhideja
svilan
ton
Babica
pravakala
jurson
manu
ink164
Število zadetkov: 803854
Avtor vsebine tega eDnevnika je sajnovicBrajdic.
Pogoji uporabe - Varovanje zasebnosti - e-pošta: info@eDnevnik.si
Vse pravice pridržane. © 2005-15 eDnevnik