<h1>eDnevnik, slovenski blog</h1>
18.04.2017
Zaposlitev mladih

Spreminjajoči se trg dela in spremenjena ekonomska situacija ustvarjata neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Zato tudi nastajajo različne skupine brezposelnih oseb, katere so za delodajalca precej manj zanimive, zato tudi manj povprašujejo po njih. Težje zaposljive skupine brezposelnih oseb so predvsem starejše osebe, invalidi, osebe, ki so dolgotrajno brezposelne (to je več kot 12 mesecev) ter mladi iskalci zaposlitve.

 

Mladi brez zaposlitve ne dosežejo finančne neodvisnosti, kar pa onemogoča njihovo bivanjsko osamosvojitev. Posledično za to tudi odlašajo z ustvarjanjem družine, nimajo možnosti krepitve socialne mreže ter so nagnjeni tudi k večji socialni izključenosti.

 

Na učinkovitost iskanja zaposlitve ter na sposobnost prilagajanja zahtevam na trgu dela vpliva položaj mladih na trgu dela. Poleg znanja želijo delodajalci tudi druge spretnosti, kot so računalniška znanja, poznavanje programske opreme, zelo pomembno je znanje tujih jezikov, imeti morajo vozniško dovoljenje in tudi lasten prevoz. V tem primeru posledično brezposelnost najpogosteje prizadene mlade, ki imajo najnižje kvalifikacije, ki so brez poklicne usposobljenosti ali delovnih izkušenj.

 

Zelo pomemben in predvidljiv dejavnik razvoja mladih posameznikov na trgu dela predstavlja predvsem raven izobrazbe. To pomeni, da višjo kot imajo izobrazbo, nižja je možnost izpostavljenosti tveganju brezposelnosti in tako je tudi večja možnost za morebiten prihodek.

 

Slovenski izobraževalni sistem ima zelo velik vpliv in pomembno vlogo na zaposlitev mladih. Zelo pomembno za izobraževalni sistem je zaposljivost mladih po uspešnem končanem šolanju. Glavno vlogo na trgu dela pri zaposlovanju mladih ima predvsem Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Mladi so ena izmed najbolj izpostavljenih skupin na trgu dela, zato ima Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pomembno vlogo pri reševanju njihove brezposelnosti, saj namenja več ukrepov zaposlovanja. Jamstvo za mlade, kot program za reševanje brezposelnosti mladih v državah članicah EU, stremi k izboljšanju položaja mladih na trgu dela in predstavlja ukrepe, ki izboljšujejo zaposlitev za mlade na trgu dela.Avtor: Profi Objavljeno: 14:20 | Kategorija:
Stalna povezava | Obvesti prijatelja o tem sporočilu | Komentarji(0)
Komentarji:


Napiši komentar
Avtor vsebine tega eDnevnika je slonovice.
Pogoji uporabe - Varovanje zasebnosti - e-pošta: info@eDnevnik.si
Vse pravice pridržane. © 2005-15 eDnevnik