Uncategorized · 24 marca, 2019

Zavod ŠKL za razvoj in promocijo športa

V projekt je bilo vključeno medijsko predstavljanje dejavnosti, predvsem tistih, ki zajemajo mlajšo populacijo, v okviru prizadevanj Slovenije za vstop v Evropsko unijo, pa tudi predstavljanje dejavnosti in projektov, ki nam bodo pomagali ob vstopu v EU, ali pa se bomo z njimi predstavili evropski javnosti (humanitarne dejavnosti, šolstvo, mobilnost mladih …).

Gre za medijsko pokrivanje posameznih dogodkov in vsebin, ki so bile objavljene v okviru tedenske radijske in televizijske oddaje ŠKL, časopisu Delo Koš ŠKL in časopisu Cool ŠKL .

Za tiste, ki hočejo dobiti več informacij, pa je bila na spletni strani Zavoda ŠKL ustvarjena povezava na spletno stran http://evropa.gov.si. Poleg tega so mladi člani šolskih medijskih krožkov vsakič znova vabljeni, da pošiljajo svoja razmišljanja o vstopu, ki so nato objavljena.

Poleg tega je bila v okviru vseh javnih prireditev, ki so bile organizirane, v uvodnikih in predstavitvah vedno omenjena tudi Evropska unija oziroma prizadevanja Slovenije za vstop vanjo. Osnovna ideja projekta oz. aktivnosti je bilo informiranje ciljne publike ob pomoči lastnih medijev, ki jih spremlja kar precejšnje število slovenskih prebivalcev.

Ciljna javnost projekta Šolska košarkarska liga in medijev, ki nastajajo v okviru tega, so mladi od 10 do 25 leta, njihovi mentorji in starši. Televizijske in radijske oddaje spremlja veliko mladih in tudi njihovih staršev. Po raziskavah gledanosti in poslušanosti spremlja oddaje skoraj 400.000 prebivalcev. Časopis Delo Koš ŠKL je izhajal v 12.000 izvodih in je bil brezplačen. Priloga Cool ŠKL, katere številka je izšla 1. novembra letos, pa izhaja v 32.000 izvodih, od tega se 8.000 izvodov razdeli med udeležence, preostala naklada pa je priloga revij Cool in SWPower. Brezplačne izvode dobijo člani šolskih ekip in njihovi mentorji, šolske knjižnice, občine, podjetja, drugi mediji …Dobro obiskana je tudi spletna stran Zavoda ŠKL, kjer objavljamo tekoče novice. V okviru spletnega portala www.minet.si pa urejamo fotogalerijo, kjer obiskovalci najdejo fotografije, ki so nastale v okviru snemanja posameznih televizijskih prispevkov.

Ciljno javnost organizatorji o vseh dejavnostih obveščajo preko lastnih medijev dnevno (internetna stran), tedensko (radijska in televizijska oddaja) ali mesečno (časopis), odvisno od medija.

Televizijska oddaja ŠKL (50 minut) se pripravlja vsak teden sproti. Prispevki so dolgi od dveh minut in pol do treh minut, predvaja pa se na komercialni televizijski postaji POP TV in na 16 lokalnih oziroma kabelskih postajah po vsej Sloveniji. Oddajo, ki se predvaja od oktobra do maja, si vsak teden ogleda okrog 400.000 gledalcev.

Radijska oddaja ŠKL (50 minut) se prav tako pripravlja tedensko, oddaje pa predvajajo na devetih radijskih postajah po vsej Sloveniji. Ocena poslušanosti je 300.000 ljudi.

Časopis Delo Koš ŠKL je bil mesečnik, k je prenehal izhajati junija 2002, pred tem pa je izhajal je v 12.000 izvodih na 16. straneh. Brezplačno so ga dobivali člani šolskih ekip, šolske knjižnice, različne ustanove, občine, podjetja. Ocena branosti je bila 50.000.

Mesečnik Cool ŠKL izhaja v 32.000 izvodih, od tega 8.000 izvodov brezplačno dobijo šole, podjetja, občine, ustanove, mediji, ostali izvodi so priloženi revijam Cool in SWPower. Časopis obsega 16 strani.