Uncategorized · 21 marca, 2022

Finance in finančno svetovanje

Finančno svetovanje je, v povezavi z računovodstvom in davki, najpomembnejši dejavnik pri sprejemanju poslovnih odločitev. Finančni svetovalec podjetnikom na njihovi podjetniški poti zagotavlja vso podporo na  področju sprejemanja poslovnih odločitev. Pomaga pri pridobitvi kvalitetnih podatkov in informacij. Kakovostni poslovni načrti, kalkulacije in analize namreč pripomorejo, da podjetja prej zaznajo anomalije in ostale spremembe v svojem finančnem položaju.

Finančno svetovanje obsega naslednja področja: pregled in analiza obstoječega stanja; kratkoročni in dolgoročni finančni načrti; priprava denarnega toka; finančna analiza podjetja; investicije in njihovo financiranje; pomoč pri uvedbi ukrepov za izboljšanje likvidnosti ter solventnosti podjetja; pomoč pri upravljanju terjatev; nadziranje odlivov podjetja; upravljanje s prihranki ter finančni nadzor podjetja.

Finančni svetovalec nudi individualno svetovanje glede na problem podjetnika, tako glede financiranja podjetja; možnih virih financiranja; ustreznosti ročnosti finančnih virov; načrtovanju potreb financiranja; načrtovanju denarnega toka; spremljanje in analiziranje načrtov v primerjavi z realizacijo kot tudi zagotavljanju likvidnosti ter solventnosti podjetja.

Na trgu je najti izkušene strokovnjake za finančno svetovanje, ki svetujejo pri ohranjanju in povečanju vrednosti podjetij in drugih organizacij ter nudijo storitve finančnega svetovanja podjetjem vezane na korporativne finance (zagotavljanje visokokakovostnih, celovitih in strateško usmerjenih finančno-svetovalnih storitev kupcem ali prodajalcem pri raznovrstnih transakcijah), M&A transakcije (združitve in prevzemi – razvoj ustrezne strategije za rast na podlagi ciljev strank in priprava za optimalno koriščenje priložnosti med postopkom združitve, prevzema ali odprodaje), prestrukturiranja (zagotavljanje nasvetov in storitev v zvezi s preiskavami, prestrukturiranjem, preobratom in insolventnostjo za podjetja, njihove posojilodajalce, lastnike in druge deležnike), finančno modeliranje, vrednotenje podjetij (finančno svetovanje ocenjevanja vrednosti podjetij v različnih okoliščinah vezanih na prodajne transakcije, finančno poročanje, opredelitev prodajne cene, vrednotenje neopredmetenih sredstev, sodne spore in strateško načrtovanje) in forenzične preiskave (pomoč strankam, da se hitro in primerno odzovejo na krizne situacije, preiskave ali spore; finančno svetovanje glede zmanjšanja tveganj v prihodnjem poslovanju).