24 marca, 2019

Družina

Družina je beseda, ki ima veliko različnih pomenov. Ljudje imajo številne načine za opredelitev družine. Družine se razlikujejo glede na gospodarske, kulturne, socialne in številne druge vidike.

Definicija družine

Slovar definira družino na več načinov. Ena definicija je “temeljna družbena skupina v družbi, ki je običajno sestavljena iz enega ali dveh staršev in njihovih otrok”. Čeprav je ta opredelitev dobra izhodiščna točka, obstaja več novejših sodobnih družinskih struktur, ki jih ta opredelitev izključuje, kot so istospolni pari ali druge različice družinske enote. Druga opredelitev je “Dva ali več ljudi, ki si delita cilje in vrednote in imajo dolgoročne zaveze drug do drugega in običajno prebivajo v istem domu.” Ta opredelitev zajema veliko večino sodobnih družinskih enot in za namene tega članka se bo uporabila druga opredelitev.

Kako je sestavljena družina?

Tradicionalno družino sestavljajo oče, mati in otroci. To je družina,ki je ponavadi prikazana na televiziji kot standardna družina. Vendar pa v 21. stoletju številne družinske enote sestavljene drugace in se zelo razlikujejo od tistih iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Danes otroke pogosto vzgajajo tudi v enostarševskih družinah, stari starši ali homoseksualni starši. Nekatere družine se odločijo, da nimajo otrok ali ne morejo imeti otrok zaradi zdravstvenih omejitev. Osnovna opredelitev je, da starši in otroci ustvarjajo družino; vendar je za natančno priznavanje drugih družinskih struktur potrebna širša opredelitev. Poleg bolj splošne družinske opredelitve obstaja tudi veliko ljudi, ki menijo, da je skupina prijateljev družina. Nekateri menijo, da so hišni ljubljenčki – od zlate ribice do konja – tudi člani družine.

Prijatelji

Read More
24 marca, 2019

Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

“Organiziranost slovenskega kmetijstva ob vstopu v EU”, seminar in delavnica

podatki o nevladni organizaciji Kratka predstavitev COPA in COGECA

Položaj, delo in medsebojno povezovanje organizacij kmetov ter njihovih združenj v EU, s posebnim poudarkom na Združenje kmetijskih proizvajalcev (COPA) in Združenje kmetijskih zadrug EU (COGECA)

Skupna kmetijska politika EU: mehanizmi režimov za mleko in za govedino

Organiziranost kmetijskih in gozdarskih proizvajalcev v skupni kmetijski politiki Evropske skupnosti in po Zakonu o kmetijstvu

Stanje, možnosti in omejitve organiziranosti proizvajalcev v Sloveniji

Delavnica na temo: institucionalni razvoj obstoječih organizacij in njihovih združenj.

Izpostavljeni problemi in predlagane rešitve oz. mnenje udeležencev: Možnosti za prilagoditev zadrug Evropskemu modelu, Možnosti preoblikovanja zadrug

1) Ali je možno in kako zadruge prilagoditi evropskemu modelu?

Mnenje udeležencev: Obstoječe zadruge je možno prilagoditi, vendar so za prilagoditev potrebna sredstva in čas. Najbolj ustrezajo predpisom EU specializirane zadruge.

2) Ali bi lahko te specializirane zadruge prevzele funkcijo organizacije proizvajalcev?

Mnenje udeležencev: Te bi lahko prevzele funkcijo organizacij proizvajalcev, vendar je vprašanje v koliki meri. V Sloveniji nimamo organizacij, ki bi povezovale kmete po panogah.

Ponekod v Sloveniji so v preteklosti začeli s proizvodnjo, ki ne ustreza tamkajšnjim pogojem kmetovanja. Eden takih primerov je uvajanje živinoreje na Primorskem.

3) V tem kontekstu se postavlja vprašanje, ali bi bila potrebno najprej prerazporeditev proizvodnje in šele potem formiranje organizacij proizvajalcev, ali pa naj oba procesa tečeta vzporedno.

Mnenje udeležencev: Ker ni večveliko časa, bi bilo najbolje, da oba procesa tečeta vzporedno, vendar naj bosta temeljita. Obstoječe organizacije je potrebno specializirati, kajti tudi kmetje …

Read More
24 marca, 2019

Zavod ŠKL za razvoj in promocijo športa

V projekt je bilo vključeno medijsko predstavljanje dejavnosti, predvsem tistih, ki zajemajo mlajšo populacijo, v okviru prizadevanj Slovenije za vstop v Evropsko unijo, pa tudi predstavljanje dejavnosti in projektov, ki nam bodo pomagali ob vstopu v EU, ali pa se bomo z njimi predstavili evropski javnosti (humanitarne dejavnosti, šolstvo, mobilnost mladih …).

Gre za medijsko pokrivanje posameznih dogodkov in vsebin, ki so bile objavljene v okviru tedenske radijske in televizijske oddaje ŠKL, časopisu Delo Koš ŠKL in časopisu Cool ŠKL .

Za tiste, ki hočejo dobiti več informacij, pa je bila na spletni strani Zavoda ŠKL ustvarjena povezava na spletno stran http://evropa.gov.si. Poleg tega so mladi člani šolskih medijskih krožkov vsakič znova vabljeni, da pošiljajo svoja razmišljanja o vstopu, ki so nato objavljena.

Poleg tega je bila v okviru vseh javnih prireditev, ki so bile organizirane, v uvodnikih in predstavitvah vedno omenjena tudi Evropska unija oziroma prizadevanja Slovenije za vstop vanjo. Osnovna ideja projekta oz. aktivnosti je bilo informiranje ciljne publike ob pomoči lastnih medijev, ki jih spremlja kar precejšnje število slovenskih prebivalcev.

Ciljna javnost projekta Šolska košarkarska liga in medijev, ki nastajajo v okviru tega, so mladi od 10 do 25 leta, njihovi mentorji in starši. Televizijske in radijske oddaje spremlja veliko mladih in tudi njihovih staršev. Po raziskavah gledanosti in poslušanosti spremlja oddaje skoraj 400.000 prebivalcev. Časopis Delo Koš ŠKL je izhajal v 12.000 izvodih in je bil brezplačen. Priloga Cool ŠKL, katere številka je izšla 1. novembra letos, pa izhaja v 32.000 izvodih, od tega se 8.000 …

Read More
24 marca, 2019

Kako pričarati nasmeh na obraz?

Študenti Pravne fakultete, so v okviru društva Multiius za otroke iz socialno ogroženih družin organizirali dobrodelno akcijo – Študenti za mladino.

Na ta način so osrečili mnoge starše in njihove otroke, s prepotrebnimi osnovnimi šolskimi potrebščinami in prehrambenimi paketi.

Ljubljana žari v duhu veselega decembra. Praznične luči, božične pesmi in vonj po kuhanem vinu razposajene obiskovalce zasneženega mesta na vsakem koraku opominjajo na skorajšnji prihod letošnjih praznikov. Bliža se čas, ki je namenjen dobri hrani, obdarovanju in preživljanju skupnih trenutkov s tistimi, ki jih imamo najraje.

Med nami pa je na žalost vedno več družin, ki si zaradi naraščajoče socialne stiske niti za praznike ne morejo privoščiti oddiha od vsakdanjih skrbi. Za njih je čas, ki ga nekateri preživljamo v duhu obdarovanja in veselja, poln žalosti in tegobe. Vsakdo, ki prisluhne njihovim zgodbam, le stežka ostane ravnodušen, zato je prav, da se v duhu solidarnosti, ki ga prinašajo bližajoči se prazniki, vprašamo kako lahko sami pomagamo in poskusimo pričarati nasmeh na njihovih obrazih.

Praznični duh je tako zajel tudi Društvo študentov prava Multiius, v katerem so na pobudo podpredsednice organizirali dobrodelno akcijo Študenti za mladino. Projekt je potekal v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (enota Moste), kjer so jim priskočili na pomoč s svojimi izkušnjami. Pomagali so jim sestaviti seznam potrebne hrane ter šolskih potrebščin, ki so jih nato med 3. in 5. decembrom zbirali na Pravni fakulteti v Ljubljani. Organizatorji pravijo, da so nad odzivom študentov in zaposlenih pravne fakultete bili več kot navdušeni, saj so vsi prispevali …

Read More